PROCESS_eng_hi

Vår process

Läs också om vad vi gör:

Läs mer

Vår utgångspunkt är tvärvetenskaplig i gränslandet mellan ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. Vi drar nytta av kompetenser med bakgrund från ekonomi, kulturvetenskap och etnografiska studier. Mångfalden innebär flera perspektiv och bättre lösningar.

Varje utredning vi genomför är unik och anpassas efter de enskilda förutsättningarna. Ett projekt följer dock oftast fyra huvudsakliga faser, enligt nedan.

1. Idéanalys – ringa in uppdraget

I de flesta fall när en uppdragsgivare kontaktar oss har de inte en helt färdigformulerad idé om vad de behöver utreda. De vet om att de behöver fördjupa sin kunskap inom ett visst område men inte exakt kring vad. Varje projekt inleds därför med att vi gör en analys av vad utredningen bör fokusera på. Analysen görs utifrån den organisation som ska använda utredningens resultat i sin verksamhet.

Denna idéanalys kan sedan utvecklas vidare i samband med möten med uppdragsgivaren eller genom en förstudie. När ett tillräckligt underlag för en fortsättning finns så avslutas fasen med ett gemensamt beslut om hur fortsättningen ska se ut.

2. Research

Efter att beslut har tagits om exakt vad det är som ska utredas börjar en intensiv fas i utredningsarbetet. Det är här vi samlar in data som ska analyseras. Det vill säga att vi genomför intervjuer och observationer, samlar in statistik, gör dokumentstudier eller använder andra forskningsbaserade metoder som behövs för att svara på den enskilda utredningens frågor.

3. Action

Denna fas är den mest intensiva när det gäller genomförande. Här märks störst skillnad på före och efter. För strategisk utveckling genomförs insatser i form av förändringsarbete eller affärsutveckling. I utredningssammanhang handlar det om sammanställning och analysarbete, ofta i samråd med experter och uppdragsgivare.

4. Kommunikation

Framställningar kan ske i form av olika sorters rapporter, artiklar eller böcker. Eller så är vi med och presenterar resultaten på en konferens. Eller till och med arrangerar seminariet eller konferensen. Under denna fas har vi stor nytta av vår närhet till systerverksamheteten förlaget Volante.