FlowerTall-orangeVolante AB är ett forskningsbaserat kunskapsföretag med visionen att bidra till en klokare och roligare värld. Det sker genom att utveckla, samla och sprida kunskap. Läs mer om vad vi kan och gör inom fyra olika områden.

Vi arbetar tvärvetenskapligt i gränslandet mellan ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. Fokusområden är kultur, samhällsplanering och plats. Särskilt inom ämnen som kulturekonomi och den kulturella och kreativa sektorn, mötesplatsutveckling samt upplevelseindustri har Volante Research framstått som en auktoritet och referens. Läs mer om våra tidigare uppdrag och kunder.

Ambitionen är att koppla forskningens noggrannhet och lärdomar till konkreta resultat som skapar värde. Detta sker med ett forskningsbaserat arbetssätt och genom samarbeten med forskare och experter. Läs mer om vår process och utgångspunkt här.

Vi har arbetat med såväl offentliga organisationer och FN-organ som föreningar och börsnoterade företag. Vi har ett stort skandinaviskt nätverk, men också partners i övriga Europa och världen.

Vi vill ibland berätta om våra resultat, när det är lämpligt, och lägger därför stor vikt vid kommunikation och möten. Vi står bakom innehåll till konferenser och utbildningar, håller själva föredrag och medverkar ofta i media.

Läs mer om vårt område som handlar om kunskapsspridning, utbildningar och kommunikation.

Läs mer om verksamheten med möteskoncept, talare och bokutgivning (ny sajt).

Volante grundades 2004 av Tobias Nielsén.

Vad vi gör

vvg_org300

Vi utreder och utvärderar, ger strategisk rådgivning och bidrar till platsutveckling. Läs mer

Vår process

PROCESS_hi

Vår utgångspunkt är tvärvetenskaplig i gränslandet mellan ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. Läs mer

Uppdrag

Våra uppdragsgivare utgörs av såväl offentliga organisationer och FN-organ som föreningar och börsnoterade företag. Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från Volante Research.

Kulturekonomi

Prenumerera på analysbrevet från Kulturekonomi.se.