Vad vi gör

Läs också om vår process:

Läs mer

Organisationer brukar komma till oss när de undrar över något eller är på väg in i en ny fas. Vi erbjuder hjälp såväl vid enstaka tillfällen som vid mer långsiktiga och djupgående samarbeten.

Inte sällan är vi också med och funderar kring hur analyser eller förändringar ska kommuniceras.

Figuren nedan sammanfattar vad vi gör.

vvg_org300

Forskning och omvärldsanalys

Vår forskning består både av egen forskning och omvärldsanalys samt unik överblick av befintlig forskning. Detta arbete ligger bakom allt övrigt som vi gör.

Utredning

Utredningar och utvärderingar, bland annat ekonomiska analyser, statistiska mätningar, följeforskning, genomförbarhetsstudier och effektmätningar.

Läs mer

Strategi

Strategisk rådgivning och organisationsutveckling kopplad till förändringsarbete och affärsutveckling. Vi erbjuder både hjälp med enstaka tillfällen till långsiktigt och djupgående samarbete.

Läs mer

Plats

I många av våra uppdrag finns en stark koppling till plats, allt från utveckling av kreativa miljöer och mötesplatser, till plats- och destinationsutveckling samt effektmätningar av konserter, festivaler och andra evenemang.

Läs mer

Kunskapsspridning

I vissa fall vill organisationer också dela med sig av nyvunna insikter och bidra till samhällsdebatten. Vi har lång erfarenhet av att utforma läsvänliga skrifter med unik och professionell design liksom att presentera på eller att arrangera seminarier och konferenser.

Läs mer