Plats

I många av våra uppdrag finns en stark koppling till plats:

Effektmätningar av evenemang och turism

De direkta effekterna av ett evenemang är enkla att mäta, till exempel intäkter från biljettförsäljning eller mat och dryck. De indirekta effekterna som har att göra med sådant som inte alltid kommer arrangören tillgodo, såsom övernattning och shopping i samband med ett besök på en annan plats, kan inte överblickas lika omedelbart. Däremot är dessa ofta av betydande storlek, inte sällan större än biljettintäkterna.

Vi genomför sådana mätningar och utvärderingar av genomförda evenemang för att analysera de olika värden och effekter som de bidrar med. Vi kan även bedöma effekter på förhand, vilket är ett viktigt underlag för att till exempel besluta om — eller påverka — omfattning av offentlig finansiering.

Särskilt har Volante bedömt storleken på ekonomin runt sommarens festivaler och Tobias Nielsén har i flera olika sammanhang intervjuats kring detta; bland annat i TV4 Nyhetsmorgon, SR Ekot, Dagens Industri, Tv4 Nyheterna och SVT Kulturnyheterna. Läs även på Kulturekonomi.se.

Värdet av kulturhus och arenor

Det finns även andra sätt att mäta värdet av kulturhus och arenor än effektmätningar. Med utgångspunkt i teorier inom miljöekonomin har vi utvecklat en metod där intressenter — ofta invånare i en stad eller region — på olika sätt värderar ett hus eller en verksamhet. (Se exempel i analysen av Kulturens hus i Luleå, i ett utredningsuppdrag om kulturens betydelse för tillväxt i Norrbottens län.)

Tobias Nielsén har även i andra sammanhang skrivit om kulturhus och arenor, bland annat i en antologi utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ”Nya rum i samverkan”. Kapitlet behandlade bland annat offentlig-privat samverkan. Läs kapitlet här. Läs även mer på Kulturekonomi.se.

Kreativa miljöer och kluster

Vilka ingredienser behövs för innovation? Hur kan man från ett främjarhåll bidra till att skapa en kreativ plats? Hur arbetar man förebyggande så att de kreativa kluster som finns inte försvagas?

Vi säger inte att planerade kluster i sig genererar innovationer. Innovation sker i sprickorna, i mellanrummen, i det oplanerade. Däremot kan kluster användas för att effektivisera sådant som är på gång när förutsättningar finns.

Volante har sammanställt resultaten från ett flertal utredningar och samarbeten och bland annat bidragit i två forskningsantologier, ”Kulturens kraft för regional utveckling” (2012/2013) och ”The Value of Arts and Culture for Regional Development – A Scandinavian Perspective” (2013).

Urban och regional utveckling

Hur lockar man invånare och turister till en plats? Hur får man dem att trivas när de väl är på plats?

Konkurrensen ökar för alla platser. Samtidigt är utmaningarna många. Många mindre kommuner tappar invånare, medan storstäderna har det motsatta problemet med inflyttning och hårt tryck på bostadsmarknaden.

Till skillnad från reklambyråer tar vi  ett mer forskningsnära och fördjupat grepp kring urban och regional utveckling. Vi kan bistå med processledning och förstudier samt destinationsutveckling från ett samhällsplaneringsperspektiv. När det gäller varumärkesarbeten drar vi nytta av vårt samarbete med ledande varumärkesexperter på Centrum för konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

vvg_pla300