Landskrona kommun

Genomförbarhetsstudie av ”Landskrona Fotostad”

landskrona

Landskrona har tagit fram en vision för en satsning på foto i kommunen. Visionen går bland annat ut på att etablera Landskrona som ett besöksmål för en fotointresserad publik och att stärka fotonäringen.

Volante Research anlitades för att analysera möjligheter och eventuella hinder för att genomföra de insatser som visionen omfattar. Genomförbarhetsstudien omfattade bland annat en enkätundersökning, intervjuer med experter inom foto- och museiområdet, intressentintervjuer, dokumentstudier och omvärldsanalys.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

landskrona