Mälardalsrådet

Stadsutveckling med samverkan

TrappgatanSimon Berg

Mälardalsrådet är en offentlig organisation som samlar 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Organisationen arbetar med bland annat frågor rörande infrastruktur, regional utveckling och tillväxt.

Under 2012-2014 har Mälardalsrådet arbetat med projektet Öppen och kreativ region som på olika sätt lyft fram den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm‑Mälarregionen. Volante Research har engagerats för att ta fram en rapport med exempel på hur det är möjligt att arbeta med kulturella perspektiv i platsutveckling.

Rapporten kan ses som en introduktion och inspiration till att arbeta med mer mjuka frågor i platsutveckling. De exempel som rapporten berör är musikfestivalen Live at Heart i Örebro, Citysamverkan i Västerås, konstnärliga medborgardialoger i Gnesta, stadsodling i Uppsala och centrumutveckling i Sickla.

Andra delar av uppdraget bestod av presentationer vid konferensen Kreativa mötesplatser – Hållbar utvecling och framtidens samverkan i Stockholm-Mälarregionen och en presentation och paneldiskussion vid Mälardalsrådets seminarium i Almedalen 2014.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

 

TrappgatanSimon Berg