Creative Destination Halland

Eventbaserad destinationsutveckling

cred

Cred, Creative Destination Halland, är ett projekt som drivs av Alexanderssoninstitutet som handlar affärsutveckling inom de kulturella och kreativa näringarna och inom actionsportområdet. Cred behövde en översyn över med exempel om hur de kan utveckla deras arbete med dessa frågor och vilka organisationer de eventuellt kan inleda samarbeten med.

Volante Research fick därför i uppdrag att ta fram en rapport som dels beskrev idrotten,eller sportsektorn, i ett samhällsekonomiskt perspektiv och hur det är möjligt att arbeta med event i arbetet med destinationsutveckling. Rapporten bestod dels av mindre forskningsöversikt med teoretiska resonemang men framför allt mer handfasta tips och framgångsfaktorer för att lyckas genomföra event som drar mycket publik. Syftet var att ge ett underlag med exempel på hur Cred kan arbeta vidare med affärsutveckling och innovation inom kreativa näringar och extremsportområdet.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

cred