Malmö stad & Malmö symfoniorkester

Malmös nya konsert- och kongresshus

Malmö KKH

Malmö stads kulturförvaltning och Malmö symfoniorkester (MSO) beställde 2010 en ekonomisk analys av MSO:s förutsättningar i det planerade kongress- och konserthuset.

Det nya huset innebar att MSO skulle flytta sin verksamhet till ett nytt hus, med nya krav och förutsättningar.

Utredningen presenterades i början av 2011 och var på 87 sidor. Den ledde till att planen omprövades, bland annat efter diskussion i kulturnämnden, Sveriges Radio och Sydsvenskan.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

Malmö KKH