Skåne Nordväst

Kulturella fyrtorn i nordvästra Skåne

IMG_20130225_143814

God kvalitet och bra rekommendationer. Ger oss ett bra redskap framåt.

Göran Nyström, kulturchef, Landskrona kommun

Skåne Nordväst är ett samarbete mellan elva kommuner i nordvästra Skåne som arbetar med olika frågor, däribland kultur. Inför eventuella gemensamma insatser för att utveckla kulturlivet i regionen behövde de hjälp med att analysera existerande kulturverksamheter i regionen och deras potential att locka besökare till regionen.

Uppdraget bestod av att utforma kriterier för vad som utgör ett kulturellt fyrtorn och en operationalisering av dessa kriterier så de är möjliga att mäta. Detta arbete mynnade ut i utvecklingen av ”Fyrtornsskalan” som vi analyserade regionens kulturverksamheter efter.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

IMG_20130225_143814