Norrbottens läns landsting

Kulturens betydelse för tillväxt

norrbottens

Ett första steg taget för Norrbotten på ett ännu relativt outforskat område. Ett arbete genomfört med både kunskap och balans mellan det ekonomiska och mätbara och det som kräver ett synsätt utifrån flera dimensioner.

Elisabet Lax, divisionschef kultur och utbildning, Norrbottens läns landsting

Divisionen för kultur och utbildning vid Norrbottens läns landsting gav oss i uppdrag att utreda kulturens betydelse för tillväxt i regionen. Frågan är mycket omfattande och avgränsades till att utveckla en översiktlig modell över kulturens olika värden och dess ekonomiska betydelse, inklusive några fördjupande nedslag.

Utredningsarbetet bestod av flera olika metoder däribland utveckling av en metod för att mäta den ekonomiska betydelsen av en kulturinstitution med inspiration från miljöekonomisk forskning. Uppdraget inkluderade även intervjustudier och observationer vid viktiga kulturverksamheter i länet.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

norrbottens