Utredning

Hur fungerar det? Hur snabbt växer det — eller ser vi en minskning? Varför fungerar det inte så bra just nu? Hur hänger allt ihop och hur ska vi förklara?

Och kanske framför allt – hur ska vi kunna svara på de här frågorna?

Men det är frågorna som driver oss – och helst svåra, nya, till synes omöjliga sådana. Då inte svaren är givna eller ens enkla. Även om vi gärna vill kunna sammanfatta på ett enkelt och förståeligt sätt, till slut.

Det är i utredningar, forskningsprojekt, utvärderingar och marknadsanalyser som Volante Research har sin bas. Från mätningar av ”upplevelseindustrin” som fick stort genomslag 2003, till metodutvecklingar för att kunna beskriva effekter av design eller hur ”fyrtorn” i besöksnäringen ska kunna utvärderas.

Vi erbjuder en oberoende analys och kunder kommer ofta till oss när de vill ha ett objektivt — och kreativt — utifrånperspektiv.

Olika utredningar och analyser

Vi har en gedigen erfarenhet som utredare och arbetar bland annat med:

Kompetensområden

Utvärderingar är ett hantverk i sig, som vi tror oss kunna behärska. Däremot har vi genom tidigare uppdrag, bakgrunder och intressen särskilt varit inriktade på följande områden:

vvg_utr300