Svensk Industridesign (SVID) & Teknikföretagen

Ekonomiska effekter av design

Designtrappan

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har sedan grundandet 1989 arbetat för att sprida kunskap om design som utvecklingskraft och konkurrensmedel. Teknikföretagen är branschorganisation som företräder 3.600 företag, däribland några få av Sveriges största med tiotusentals anställda.

Volante har för SVID och Teknikföretagen genomfört två omfattande undersökningar för att studera ekonomiska effekter av design. Vi ställde frågor om vad som skapar framgång i företaget, hur företagen konkurrerar och hur de ser på och använder design.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

Designtrappan