ASFB

Modebranschen i Sverige

omslagmode

Den svenska modebranschen har saknat en översiktlig analys av hur stor branschen är och vilken inverkan den har på svensk ekonomi. Grundläggande kunskap som är viktig för att branschorganisationer ska kunna följa utvecklingen och veta vilka frågor som är viktiga att driva för sina medlemmar.

Volante Research fick därför i uppdrag av ASFB, Association of Swedish Fashion Brands, att ta fram en metod för att kunna mäta den svenska modebranschen ur ett helhetsperspektiv. En utgångspunkt i metodutvecklingen var långsiktighet och att det ska vara möjligt att återupprepa mätningen med jämna mellanrum. Utöver den statistiska analysen innehöll uppdraget även en lönsamhetsanalys av några utvalda modeföretag och en enkätstudie med frågor kring exportberedskap bland unga modeföretag.

Den första rapporten publicerades i januari 2013 och Volante har uppdaterat rapporten 2014, 2015 och ytterligare en gång 2015.

Uppdraget leddes av ASFB men bestod av ett samarbete av 15 olika organisationer.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

omslagmode