Löpande utvärdering – följeforskning

Varför utvärdering?

En utvärdering som är väl upplagd och genomförd ger projektledare ett verktyg att fatta kloka beslut under projektets gång och att få ut maximal nytta av projektet. Det är därför en god idé att engagera en utvärderare tidigt och låta den löpa parallellt med projektet som ska utvärderas.

Beroende på typ av projekt kan utvärderarens roll se olika ut. Exempelvis kan utvärderingen i första hand bidra med ett helikopterperspektiv och sätta in projektet i sammanhang som kan vara svåra att se från insidan. Eller så kan utvärderingen koncentrera sig på specifika särskilt viktiga delar i projektet och verkligen gå på djupet i dessa. En funktion som bollplank och rådgivning är centralt oavsett en utvärderingens upplägg.

Hur ser vi på utvärderingar?

Vår syn på löpande utvärdering kan liknas vid ett arbete ”i samhällets tjänst”. Det innebär att utvärderaren förhåller sig oberoende till det utvärderade projektet. Samtidigt för att utvärderingen ska bidra med ett lärande för projektet bygger utvärderingen på en nära relation mellan utförare och granskare, och den förutsätter närhet och dialog med berörda, samt ett flexibelt och skräddarsytt upplägg.

Vi använder oss av ett flertal metoder när vi genomför utvärderingar, de omfattar bland annat:

Referenser

Vi har lång erfarenhet av att utvärdera olika typer av projekt, däribland av projekt inom EU:s regionala utvecklingsfond och socialfonden. I listan till vänster finns några exempel på tidigare uppdrag och referenser.

utredning bild citat