KulturKraft Syd & KulturKraft Stockholm

Följeforskning av ”KulturKraft”

kulturkraft

KulturKraft Syd och KulturKraft Stockholm är två kompetensutvecklingsprojekt inom kultur och media som drivs med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projekten riktar sig till individer och organisationer som är professionellt verksamma inom scenkonst, musik, film, tv, radio eller interaktiva medier.

Som följeforskare till båda projekten bistår vi med en lärande utvärdering under projektets gång. Som följeforskare bidrar vi med rådgivning för projektledningen, omvärldsanalys, workshops för projektets intressenter och utvärdering av projektets insatser. Syftet med en följeforskare är att lärdomar från utvärderingen och eventuella förändringar eller omprioriteringar ska kunna implementeras under projektets gång.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

kulturkraft