Filmregion Stockholm-Mälardalen

Följeforskning av ”Moving Pictures”

filmregionstockholm

Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) är ett regionalt produktionscentrum för film – ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen. FRSM driver EU-projekten ”Moving Pictures” (2009-2012) och ”Moving Pictures 2.0” (2012-2015) som handlar om att på olika sätt stärka filmbranschen i regionen.

I uppdraget har Volante Research anlitats som följeforskare för att bistå med en lärande utvärdering under projektets gång. Som följeforskare fungerar vi som ett bollplank för projektledningen och utvärderare av projektets insatser. Syftet med en följeforskare är att lärdomar från utvärderingen och eventuella förändringar eller omprioriteringar ska kunna implementeras under projektets gång.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

filmregionstockholm