Botkyrka kommun, Stockholm läns landsting m.fl.

Följeforskning Creative Stockholm

Creative Stockholm logga sv bak

Volante bidrog med både kritiska reflektioner och konstruktiva förslag till förbättringar som var mycket värdefulla för projektägare och styrgrupp. Volantes slutrapport summerade projektets lärdomar  på ett bra sätt.

- Gustav Fridlund, initiativtagare och projektägare Creative Business Region Stockholm.

Hur ska ”kreativa Stockholm” utvecklas?

Creative Business Region Stockholm var ett projekt med delfinansiering från EU:s regionala utvecklingsfond under perioden 2009–2011 och som initierades av Botkyrka kommun.

15 partners i Stockholmsregionen deltog i arbetet, däribland Stockholm läns landsting som burit vidare resultaten från projektet och koordinerar en ”samrådsgrupp”.

Uppdragets innehåll

Volante hade uppdraget att fungera som följeforskare, det vill säga att bidra med löpande utvärdering och fungera som bollplank med rådgivning.

Tobias Nielsén från Volante tog en aktiv roll i projektet i denna roll och deltog bland annat i framtagandet av en handlingsplan som gick på remiss till ett tiotal aktörer under 2012.

Volante levererade status- och fördjupningsrapporter kontinuerligt. Andra delar av uppdraget bestod av presentationer vid möten med styrgruppen och föredrag vid särskilda tillfällen med bland andra ledande politiker i huvudstadslänet.

Nytta för uppdragsgivaren

Lärande utvärdering genom följeforskning är en utvärderingsform som löper under projektets gång. Uppdragsgivaren får på så sätt återkoppling — inte efter — utan under projektet.

Volante kunde med sin erfarenhet av fältet kulturella och kreativa sektorn, samt andra liknande projekt, ha en särskilt betydelsefull och aktiv roll i det här projektet.

 

Creative Stockholm logga sv bak