Musiksverige och Tillväxtverket

Musikbranschen i siffror

musiksverigetillvaxtverket2

Statistik kring musikbranschens utveckling är grundläggande kunskap som är viktig för att branschorganisationer ska kunna följa utvecklingen och veta vilka frågor som är viktiga att driva för sina medlemmar.

Volante Research fick därför i uppdrag av Musiksverige i samarbete med Tillväxtverket att utveckla en metod för mäta den svenska musikbranschen. Utgångspunkten för metodutvecklingen var att kunna följa den starka förändring som fortfarande pågår inom branschen. Rapporten går dels igenom både den inhemska marknaden och exportmarknaden och gör även nedbrytningar i olika sektorer inom branschen. Uppdraget omfattande även en analys av Sveriges handelsbalans med ett antal länder.

Volante har senare även fått i uppdrag att mäta sysselsättningen i musikbranschen fördelat efter olika yrkeskategorier och könsfördelning på olika positioner.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

musiksverigetillvaxtverket2