European Cluster Observatory

Kulturella och kreativa sektorn i Europa

europeancluster

European Cluster Observatory är ett forskningsorgan under EU:s generaldirektorat för näringsliv som samlar information om europeiska kluster, klusterorganisationer och klusterrapporter. Volante Research fick i uppdrag att tillsammans med professor Dominic Power, Uppsala universitet, ta fram en metod för att jämföra den kulturella och kreativa sektorn i Europa.

Uppdragets innehåll

europeancluster