Kunskapsspridning

I vissa fall vill organisationer också dela med sig av nyvunna insikter och bidra till samhällsdebatten. Vi har lång erfarenhet av att utforma läsvänliga skrifter med unik och professionell design liksom att presentera på eller att arrangera seminarier och konferenser.

Konferenser och seminarier

Vi kan erbjuda:

Utbildningar

Utifrån vår forskningsutblick, egna uppdrag och samarbeten kan vi erbjuda utbildningar. Målgrupper för tidigare utbildningar har dels varit verksamhetschefer och marknadsförare i den kulturella och kreativa sektorn, dels alla som sysslar med företags- och näringslivsutveckling, det vill säga företagsrådgivare, banker, myndigheter, kommuner och landsting.

Samarbetspartner har i många fall varit vår associerade forskare Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor vid Konstfack. Vi har samarbetat med Almi, Generator, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svenska institutet, Tillväxtverket samt olika regionförbund.

Populära utbildningskoncept är:

Se filmklipp längst ned på sidan.

Vi har även gästföreläst på högskolor och universitet samt varit involverade i större samarbeten med bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Linnéuniversitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Rapporter och böcker

En systerverksamhet till oss är förlaget Volante som bland annat givit ut ”Framtiden är nu. Kultursverige 2040” och ekonomipristagaren Daniel Kahnemans ”Tänka, snabbt och långsamt”.

Volante innehåller även samarbetsförlaget 8tto som ihop med regeringens Framtidskommission och Vinnova och Handelshögskolan i Stockholm tagit fram böcker inriktade på forskning, debatt och samhälle.

Kulturekonomi.se

Bloggen Kulturekonomi.se startade 2007. Vi firade fem år på Bokmässan 2012, bland annat genom att samtala med kulturministern under ett seminarium. Läs mer om bloggen då vi summerade bakåt.

Media

Vi har även i många fall medverkat i media. Tobias Nielsén var också programledare i UR-programmet ”Pengar — näst viktigast efter kärleken” som sändes i SVT sommaren 2013. Programmet försökte på ett enkelt och tillgängligt sätt presentera forskning och kunskap.

Se Tobias Nielsén intervjuas av SVT:s litteraturprogram ”Babel”.

Se Dogge vid en utbildning som Volante höll i för Almi-rådgivare.

Nedan några filmer från vårt besök i Karlstad häromåret. (Stort tack för filmerna till Region Värmland, David Lindeby och Jakob Rubenson.)

Karlstad klipp 1 from QNB Volante on Vimeo.

Karlstad 2 from QNB Volante on Vimeo.

Karlstad 3 from QNB Volante on Vimeo.

vvg_kss300