Tillväxtverket

Kreatörskaravanen – ”kunskapspromenad”

Kreatörskaravanen gata_ wpid-2012-05-24-11.26.14

Kreatörskaravanen är ett utbildningskoncept som har utvecklats ihop med Generator för Tillväxtverket. Målgrupp är tjänstemän, politiker och andra främjare som vill lära sig mer om nya typer av företagande, med tonvikt på platsutveckling, turism och kulturella och kreativa näringar.

”Kunskapspromenaden” som Kreatörskaravanen använder sig av är effektiv och underhållande då den både kombinerar studiebesök, diskussion och teoriundervisning.

Ytterligare fokusområden som detta koncept kan användas för är:

- Innovation
- Entreprenörskap
- Export

Upplägg för utbildningen

Dagen har föregåtts av studiematerial som motsvarar ungefär en halvdag i tid för att läsa och titta igenom. Morgonen inleds sedan med en teorigenomgång

Därefter genomförs besök på olika företag — varje företag handplockat för att illustrera en typ av företag. Detta återkopplar till morgonens genomgång.

I de flesta fall har vi besökt tre slags företag:

Dagen avslutas med diskussion och fördjupad teori.

Genomförda

Utbildningen har sedan 2011 bland annat genomförts i SundsvallÖstersundStockholm och på Österlén i Skåne. Konceptet påminner också om de ”kunskapspromenader” som Volante Academy genomförde under 2010.

Se även videon från Volante Academy 27 april 2011:

Kreatörskaravanen gata_ wpid-2012-05-24-11.26.14