Region Skåne

Workshop om statistik kring den kulturella och kreativa sektorn

regionskane

Region Skåne planerar att ta fram statistik kring den kulturella och kreativa sektorn. För att inleda diskussionen om hur detta ska göras bjöd de in Volante Research att leda en workshop kring olika sätt att mäta den kulturella och kreativa sektorn. Deltagare i workshoppen var dels representanter från olika avdelningar inom Region Skåne inklusive statistikexperter, representanter från några utvalda kommuner och några forskare vid Lunds universitet.

Workshoppen bestod av två delar. Den första delen av en presentation och genomgång av olika mätmetoder som använts i Europa, och deras för- och nackdelar, och olika saker som är möjliga att mäta. Exempelvis omsättning och förädlingsvärden eller sektorns betydelse för innovationskraft. Den andra delen bestod av en workshop där deltagarnas synpunkter, erfarenheter och reflektioner diskuterades med ett framåtblickande syfte om hur man ska gå vidare. I uppdraget ingick dokumentation av presentationen och workshopen i ett rapportformat.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

regionskane