Landstinget i Jönköpings län

Kulturting i Jönköping

spira

Volante har på uppdrag av Jönköpings läns landsting tagit fram ett upplägg för en tvådagarskonferens om kulturpolitiska diskussioner på regional nivå. Detta s.k. Kulturting har genomförts vid två tillfällen och Volante har arbetat med sammansättning av innehåll och program.

Bakgrunden till uppdraget var den kulturpolitiska reformen ”samverkansmodellen” som införts i Sverige de senaste åren och som syftar till en ökad regionalisering av kulturpolitiken. Kortfattat innebär reformen att regionerna, istället för staten, ansvarar för att fördela de statliga kulturmedlen som går till de regionala kulturverksamheterna. Reformen innebär också att regionerna är ålagda att ta fram regionala kulturplaner och att föra olika former av dialoger med verksamheter och alla som berörs av kulturpolitiken, inklusive medborgarna. Konferensen var alltså ett avstamp för att ta ett nytt krafttag i den kulturpolitiska diskussionen i Jönköpings län. Volante Research ansvarade för externa talare och landstinget för talare med lokala exempel.

Läs mer om första Kulturtinget på Kulturekonomi.se.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

spira