Stockholmsidrotten

Idrottens värden och effekter

sthlmsidrotten

Samarbetet och Volantes jobb med rapporten blev kanonbra. Jag har fått fantastisk respons, efter att vi har spridit rapporten. Tack också en för en fantastisk presentation. Det märktes bland deltagarna vid konferensen att ni hade gjort intryck.

- Cinnika Beiming, Distriktsidrottschef Stockholmsidrotten

Stockholmsidrotten består av Stockholms idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna och är organiserade under Riksidrottsförbundet. Stockholmsidrotten arbetar med att utveckla, utbilda och stödja de cirka 3400 idrottsföreningarna i Stockholms län.

Volante Research fick i uppdrag att ta fram en rapport som ger en översikt kring olika samhällsekonomiska perspektiv på idrott. Rapporten består dels av en sammanställning av forskning kring framför allt idrottens ekonomiska värden ur olika samhällsekonomiska perspektiv, dels av två studier kring sportnäringen och idrottshallars betydelse och värde. Specialstudien om sportnäringen mäter bland annat hur många som arbetar inom denna näring, omsättning och bidrag till BNP. Studien kring idrottshallars betydelse mäter den ekonomiska betydelsen av en ökad livskvalitet som tillgång till idrottshallar i tre stadsdelar i Stockholm ger.

Rapporten  är indelad i sju olika teman och är skriven på ett lättillgängligt och kortfattat sätt med tydliga källor. Rapporten ska vara lätt att använda vid utbildningar och ge en snabb överblick kring frågorna för beslutsfattare.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

 

 

sthlmsidrotten