Creative Capital Conference

Jämförande studie av utvecklingscheckar

c2clogocase

Volante Research har fått i uppdrag av forskningsprojektet ”Creative Capital Conference” (C2C), med säte i Brandenburg i Tyskland, att göra en jämförande studie av olika europeiska program med utvecklingscheckar. Checkarna syftar till att skapa innovation inom den kulturella och kreativa sektorn och innovation i den bredare ekonomin genom ökad konsumtion av tjänster från den kulturella och kreativa sektorn.

De sex olika program som är föremål för studien är hämtade från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Österrike. Syftet med studien är att jämföra programmens olika konstruktioner, analysera deras för- respektive nackdelar och dra slutsatser om i vilken grad de bidrar till innovation.

c2clogocase