Nacka kommun - Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsstrategi i Nacka

Nacka

Nacka kommun i Stockholms län har drygt 96 000 invånare och en mycket stark befolkningstillväxt. En utveckling som förväntas intensifieras ytterligare i samband med att tunnelbana dras till kommunen och Nacka bygger stad.

Nacka har tidigare saknat strategier för utvecklingsarbetet för kultur respektive fritidsområdet. Det tillsammans med den starka tillväxten i Nacka var en viktig utgångspunkt då Volante fick i uppdrag av Nacka kommun att ta fram en kulturstrategi och en fritidsstrategi. En ambition med att stärka och formalisera det strategiska arbetet är även kommunens vilja att arbeta över olika enhetsgränser.

I uppdraget ingick att utforma och leda processen med att ta fram en kultur- respektive fritidsstrategi. En viktig del i uppdraget är ett förankringsarbete där en mängd olika aktörer ska vara delaktiga i att ta fram strategierna. Det gäller både aktörer inom kommunen och utanför, såsom föreningsliv, kulturföretagare och andra.

Uppdragets innehåll

Nacka