Svensk Scenkonst

Rapport om samverkansmodellen ur ett scenkonstperspektiv

svenskscenkonst

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för företag och institutioner inom musik, dans och teater. De representerar drygt 100 organisationer som på olika sätt arbetar med scenkonst.

Volante Research fick i uppdrag att göra en analys av och ta fram en rapport om vilka konsekvenser införandet av samverkansmodellen fått för Svensk Scenkonsts medlemmar. Utredningen byggde på en enkätstudie med Svensk Scenkonsts medlemmar och en dokumentstudie av de regionala kulturplanerna.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

svenskscenkonst