Svensk Scenkonst

Skrift om kulturens värden och effekter

2010 Kulturens värden och effekter_01

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för företag och institutioner inom musik, dans och teater. De representerar drygt 100 organisationer som på olika sätt arbetar med scenkonst.

Volante Research anlitades inför för att ta fram en skrift som lyfter fram kulturens samhällsbetydelse ur olika perspektiv. En beskrivning av en mängd exempel på kulturens ekonomiska och sociala värden. Skriften bestod av en forskningsöversikt i ett tillgängligt och lättläsligt format som riktar sig till verksamma inom kulturområdet, politiker och en intresserad allmänhet. Skriften har tryckts i över 10 000 exemplar.

Uppdragets innehåll

Nytta för uppdragsgivaren

2010 Kulturens värden och effekter_01